Sidekick zijwaartse trap | details

In deze video leer je over de sidekick, zijwaartse trap. We benoemen een paar belangrijke details over deze techniek.

1 weergaven