Seminar Iain Abernethy

7e dan World Combat Association
Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2022 | Drachten

For English: scroll down

Leer je kata ontcijferen

Voor het eerst in Noord-Nederland: een seminar met Iain Abernethy. Februari 2022 in Drachten.

Kata is zoveel méér dan in de lucht slaan terwijl je boos kijkt. In dit seminar leert Iain Abernethy je om kata te decoderen, zodat je realistische en pragmatische toepassingen van de bewegingen ontdekt.

Iain Abernethy is een van de grootste deskundigen ter wereld als het gaat om de pragmatische toepassing van technieken en principes zoals die zijn vastgelegd in traditionele kata. Zijn materie is altijd historisch onderbouwd en doordacht gepresenteerd. Plezierig leren gegarandeerd. Gun jezelf deze verbreding of verdieping van je karatetraining.

Programma

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022

9.00-10.00 |  Inloop en registratie
10.00-12.00 | Sessie 1: wat leren de kata je nu écht? Iain geeft je de belangrijkste sleutels voor het ‘decoderen’ van kata, zodat je de praktische toepassing van de bewegingen zelf kunt ontdekken. Dit doe je samen met een partner. Met talloze voorbeelden uit Pinan-kata, Gekisai en andere veelvoorkomende kata.
12.00-13.00 | Lunchpauze, horeca aanwezig onder voorbehoud van Coronamaatregelen (lunch niet inbegrepen)
13.00-14.45 | Sessie 2: vervolg met de belangrijkste sleutels voor het decoderen van kata.
14.45-15.15 | Korte pauze
15.15-16.45 | Sessie 3: de Kata Decoding Challenge! Met de bagage die je vandaag hebt opgedaan, ga je zelf aan de slag met het decoderen van (stukjes uit) jóuw kata. Iain denkt graag met je mee.
17.00 | Einde dag, sportzaal sluit

ZONDAG 13 FERUARI 2022

9.00-10.00 | Inloop en registratie
10.00-12.00 | Sessie 1: hoe train je compleet, realistisch en pragmatisch karate, met kata als het kloppend hart? Iain laat je kennismaken met diverse trainingsvormen. Je oefent onder andere vaardigheden als grappling, een paar worpen die we ook terugvinden in de kata en een beetje grondwerk.
12.00-12.30 | Lunchpauze, horeca aanwezig onder voorbehoud van Coronamaatregelen (lunch niet inbegrepen) Let op: 30 minuten!
12.30-14.00 | Sessie 2: “Impact therapie!” Even lekker tekeer gaan op focus mitts. Je leert hoe je veilig de pragmatische partneroefeningen kunt oefenen met impact. Zo maak je je karate compleet. Neem je eigen focus mitts mee, als je die hebt.
14.00 | Einde seminar, sportzaal sluit

Locatie

Sportcentrum Drachten

Leerweg 3, Drachten

Advies over overnachtingsmogelijkheden op aanvraag.

 

Prijzen

Zaterdag én zondag: € 60,-
Alleen zaterdag: € 45,-
Alleen zondag: € 30,-

Tickets

Tickets bestel je per e-mail naar info@kaihatsu.nl.
Vermeld bij je bestelling graag het volgende:

  • op welke dagen je mee wilt doen aan het seminar,
  • met hoeveel personen je komt.

Je deelname staat vast na ontvangst van je betaling. Je ontvangt per e-mail meer informatie over de betaalwijze. 

Dit seminar is toegankelijk voor karateka’s van 16 jaar en ouder.

Update 2 november 2021:

Maximum aantal deelnemers: 60 

Al meer dan 40 mensen hebben zich aangemeld. Nog eens 20 mensen hebben hun interesse aangegeven. Daarom komen nieuwe aanmeldingen eerst op een wachtlijst.

English info: Seminar Iain Abernethy

7th dan World Combat Association
Saturday 12 February and Sunday 13 February 2022
Drachten, The Netherlands

Learn to decode your kata

Kata is so much more than punching the air while looking angry. In this seminar you will learn to decode kata, so you can discover realistic and pragmatic applications of the movements. Iain Abernethy gives you the tools. Historically substantiated and thoughtfully presented. Fun learning guaranteed. Treat yourself to this broadening or deepening of your karate training.

Iain Abernethy is one of the world’s leading experts in the pragmatic application of techniques and principles as laid down in traditional kata.

Timetable

SATURDAY 12 FEBRUARY 2022

9.00-10.00 | Walk-in and registration
10.00-12.00 | Session 1: what do the kata really teach you? Iain gives you the most important keys for “decoding” kata. You will learn how to discover the practical application of the moves yourself, along with a partner. With countless examples from Pinan kata, Gekisai and other common kata.
12.00-13.00 | Lunch break, catering available, subject to Corona measures (lunch not included)

13.00-14.45 | Session 2: Continuing with the most important keys to decoding kata.
14.45-15.15 | Short break
15.15-16.45 | Session 3: the Kata Decoding Challenge! With the baggage you have gained today, you will get to work decoding (pieces from) your kata. Iain likes to think along with you.
17.00 | End of day 1, gym closes

SUNDAY 13 FEBRUARY 2022

9.00-10.00 | Walk-in and registration
10.00-12.00 | Session 1: how do you train complete, realistic and pragmatic karate, with kata as the beating heart? Iain introduces you to various training forms. You practice skills such as grappling, a few throws that we also find in the kata and some groundwork.
12.00-12.30 | Lunch break, catering available, subject to Corona measures (lunch not included) Note: 30 minutes!
12.30-14.00 | Session 2: “Impact therapy!” Time to hit some focus mitts. You will learn how to safely practice pragmatic partner exercises with impact. This is how you complete your karate. Bring your own focus mitts if you have them.
14.00 | End of seminar, gym closes

Location

Sportcentrum Drachten

Leerweg 3, Drachten, The Netherlands

Advice on overnight stays on request.

 

Pricing

Saturday and Sunday: € 60,-

Saturday only: € 45,-

Sunday only: € 30,-

Tickets

Tickets can be ordered by e-mail: info@kaihatsu.nl.
Please state the following with your order:

  • on which days you want to participate in the seminar,
  • with how many people you wish to attend.

Your participation is confirmed after receipt of your payment. Further information on payments will be provided via e-mail.

This seminar is open to karatekas of 16 years and older.

Update November 2, 2021:

Maximum number of participants: 60

More than 40 people have already signed up. Another 20 people have expressed their interest. That is why new registrations are first placed on a waiting list.