Wat als het niet gaat

Eerder op deze website schetste ik de vier waarden van Kaihatsu Karate-do. En wat die betekenen voor gewenst gedrag in de dojo. Wat als het niet gaat? In dit artikel schets ik onze aanpak voor als een leerling niet het gewenste gedrag laat zien.

Bij Kaihatsu Karate-do besteden we het liefst aandacht aan dingen die goed gaan. Toch moeten we voorbereid zijn op situaties waarin leerlingen níet het gewenste gedrag vertonen in de dojo. Daarvoor hebben we onderstaande werkwijze bedacht.

Leerlingen die eenmalig niet het gewenste gedrag vertonen, worden eerst individueel vriendelijk gecorrigeerd. De leraar brengt het gewenste gedrag nogmaals onder de aandacht en de leerling krijgt de kans om te laten zien dat hij/zij het heeft begrepen en daarnaar kan handelen.

Time-out

Blijft een leerling volharden in ongewenst gedrag, dan volgt een time-out tijdens de les. De leerling zit aan de kant van de zaal en mag even niet meedoen met de les. Nog tijdens de les of direct daarna volgt een één-op-één gesprek met de leraar, waarin nogmaals het gewenste gedrag wordt geschetst. De leraar toetst bij de leerling in hoeverre die de dojo-waarden kent en onderschrijft. Het gesprek kan ook gaan over de motivatie en doelstellingen van de leerling. Na dit gesprek krijgt de leerling nog een kans om verbetering in zijn gedrag te laten zien.
In de praktijk blijkt dat deze maatregel doorgaans voldoende is om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen.

Gesprek met ouders/verzorgers

Als de leerling blijft volharden in ongewenst gedrag, ook na vier één-op-één gesprekken, dan volgt een gesprek van de leraar met ouders/verzorgers. De casus wordt besproken en de leraar maakt afspraken met ouders/verzorgers over het (ook buiten de dojo) sturen op gewenst gedrag. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door leraar en ouders/verzorgers.

Onderdeel van de afspraken kan ook zijn dat de leerling een vastgesteld aantal lessen de kans krijgt om het gewenst gedrag te laten zien. En/of dat de leerling na een vastgesteld aantal misstappen voor een bepaalde periode geschorst wordt. Een laatste stap is dat de leerling en Kaihatsu Karate-do definitief afscheid van elkaar nemen.

Maatwerk

Zoals je ziet, hebben we hier niet benoemd hoeveel kansen een leerling nog krijgt of hoe lang een schorsing duurt. We beschouwen deze aanpak als maatwerk en bepalen in elke situatie een passende aanpak, waarbij de eindbeslissingen liggen bij de leraar van Kaihatsu Karate-do.

In de praktijk zijn gesprekken met ouders/verzorgers en schorsingen nog nooit aan de orde geweest bij Kaihatsu Karate-do. We doen ons best om dat zo te houden. Leraren, leerlingen en alle andere betrokkenen dragen daar allemaal hun eigen steentje aan bij. De vier waarden van Kaihatsu voor ogen blijven houden, is daarbij de eerste, belangrijkste stap.

Wil je ervaren hoe het er in de dojo aan toegaat? Kom gerust eens een proefles volgen. Tientallen leerlingen gingen je voor. Een aantal van hen vertelt hier hoe zij de karatelessen van Kaihatsu ervaren.

Deel deze blog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *