Van wit naar zwart

Bij karate kun je aan de kleur van iemands band zien hoe ver hij/zij gevorderd is. Je begint met een witte band. Je kunt examen doen voor graden. Deze graden heten in het Japans kyu. Via allerlei kleuren kun je jezelf binnen de club ontwikkelen tot het niveau van de zwarte band. De zwarte band heet ook wel 1e dan. Het examen voor de 1e dan doe je bij de Karate-do Bond Nederland (KBN). Je hebt op dat moment de basis van het karate onder de knie. Je kunt daarna nog doorgroeien naar hogere dangraden.

Leerling van dé karateschool voor Burgum en omstreken
Kimberley zit als 12-plusser in het halve- en hele bandensysteem

Karatescholen mogen de weg naar de zwarte band inrichten zoals zij willen. Dat betekent dat scholen vaak verschillende systemen hanteren voor het toekennen van kyugraden. Bij Kaihatsu gebruiken we een systeem van slippen, halve banden en hele banden . Afhankelijk van je leeftijd kun je examen doen voor een slip, halve band of hele band. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van je lichaam en je motoriek. Als je wat ouder bent, kun je grotere stappen maken dan wanneer je nog jong bent.

Karateka’s van 6 t/m 11 jaar zitten in het zogeheten slippensysteem. Karateka’s van 12 t/m 15 jaar zitten in het halve- en hele bandensysteem. Vanaf 16 jaar kun je meteen hele banden halen.

Wanneer mag je examen doen?

We houden twee keer per seizoen kyu-examens, samen met een andere school op een locatie in Leeuwarden. De examens zijn meestal in februari en juni/juli.  Voor deelname aan een examen, hebben we een paar spelregels opgesteld.

  • De leraar nodigt je voor een examen uit als hij vindt dat je er klaar voor bent. Hij neemt je technische voortgang, je aanwezigheid in de lessen en je inzet tijdens de lessen mee in zijn overwegingen om je uit te nodigen voor het examen.
  • Leerlingen vanaf 12 jaar en/of gele band moeten twee keer per week trainen, om twee keer per seizoen examen te mogen doen. Bij leerlingen van 6-11 jaar bepaalt de leraar of bij één keer per week trainen de vooruitgang voldoende is voor een volgend examen.
  • Als je één keer per week traint, mag je één keer per seizoen examen doen, zeker als je gele band of hoger hebt. De reden hiervoor is dat je met één keer per week trainen, minder snel vorderingen maakt dan met twee keer per week trainen. Om het examen met succes af te leggen, heb je wel voldoende trainingsuren nodig.
  • Voor leerlingen van 6 t/m 11 jaar: als je meedoet aan wedstrijdjes of andere evenementen, dan kun je handtekeningen verzamelen op een speciale stempelkaart. Met drie handtekeningen mag je één extra slipexamen doen per seizoen, als je leraar vindt dat je daar klaar voor bent.
  • Als je minder dan twee maanden voor een examendatum begint met karate, kun je niet meer aan dat examen meedoen. 

Een examen is bedoeld als een positieve gebeurtenis in het seizoen. Deze spelregels moeten eraan bijdragen dat leerlingen met plezier en vertrouwen aan een examen kunnen meedoen.

Vragen, opmerkingen? Laat het me gerust weten. En: jouw reis naar je eerste examen begint natuurlijk met een paar proeflessen. Deze leerlingen gingen je voor. Tot ziens in de dojo.

Deel deze blog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *