Seminar Iain Abernethy

7e dan World Combat Association
Zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021 | Drachten

For English: scroll down

Kata is zoveel méér dan in de lucht slaan terwijl je boos kijkt. In dit seminar leer je kata decoderen, zodat je realistische en pragmatische toepassingen van de bewegingen ontdekt. Iain Abernethy reikt je de handvatten ervoor aan. Historisch onderbouwd en doordacht gepresenteerd. Plezierig leren gegarandeerd. Gun jezelf deze verbreding of verdieping van je karatetraining.

Iain Abernethy is een van de grootste deskundigen ter wereld als het gaat om de pragmatische toepassing van technieken en principes zoals die zijn vastgelegd in traditionele kata.

Leer je kata ontcijferen

Programma

ZATERDAG 13 MAART 2021

9.00-10.00 |  Inloop en registratie
10.00-12.00 | Sessie 1: wat leren de kata je nu écht? Iain geeft je de belangrijkste sleutels voor het ‘decoderen’ van kata, zodat je de praktische toepassing van de bewegingen zelf kunt ontdekken. Dit doe je samen met een partner. Met talloze voorbeelden uit Pinan-kata, Gekisai en andere veelvoorkomende kata.
12.00-13.00 | Lunchpauze, horeca aanwezig (niet inbegrepen)
13.00-14.45 | Sessie 2: vervolg met de belangrijkste sleutels voor het decoderen van kata.
14.45-15.15 | Korte pauze
15.15-16.45 | Sessie 3: de Kata Decoding Challenge! Met de bagage die je vandaag hebt opgedaan, ga je zelf aan de slag met het decoderen van (stukjes uit) jóuw kata. Iain denkt graag met je mee.
17.00 | Einde dag, sportzaal sluit

ZONDAG 14 MAART 2021

9.00-10.00 | Inloop en registratie
10.00-12.00 | Sessie 1: hoe train je compleet, realistisch en pragmatisch karate, met kata als het kloppend hart? Iain laat je kennismaken met diverse trainingsvormen. Je oefent onder andere vaardigheden als grappling, een paar worpen die we ook terugvinden in de kata en een beetje grondwerk.
12.00-12.30 | Lunchpauze, horeca aanwezig (niet inbegrepen) Let op: 30 minuten!
12.30-14.00 | Sessie 2: “Impact therapie!” Even lekker tekeer gaan op focus mitts. Je leert hoe je veilig de pragmatische partneroefeningen kunt oefenen met impact. Zo maak je je karate compleet. Neem je eigen focus mitts mee, als je die hebt.
14.00 | Einde seminar, sportzaal sluit

Locatie

Sportcentrum Drachten

Leerweg 3, Drachten

Advies over overnachtingsmogelijkheden op aanvraag.

 

Prijzen

Zaterdag én zondag: € 60,-
Alleen zaterdag: € 45,-
Alleen zondag: € 30,-

Tickets

Boek je tickets via het formulier hieronder of met een e-mailtje naar info@kaihatsu.nl.

Je deelname staat vast na ontvangst van je betaling.

 

Bestellen

Privacy

Als je via een contactformulier op deze site contact met ons zoekt, dan zijn je gegevens in veilige handen. We gebruiken je gegevens alleen om jouw vraag te beantwoorden en om je incidenteel te informeren over activiteiten van Kaihatsu die mogelijk interessant voor je zijn.
Je kunt ons altijd laten weten dat we je gegevens moeten verwijderen. Dat doen we dan.

English info: Seminar Iain Abernethy

7th dan World Combat Association
Saturday 13 March and Sunday 14 March 2021
Drachten, The Netherlands

Kata is so much more than punching the air while looking angry. In this seminar you will learn to decode kata, so you can discover realistic and pragmatic applications of the movements. Iain Abernethy gives you the tools. Historically substantiated and thoughtfully presented. Fun learning guaranteed. Treat yourself to this broadening or deepening of your karate training.

Iain Abernethy is one of the world’s leading experts in the pragmatic application of techniques and principles as laid down in traditional kata.

Learn to decode your kata

Timetable

SATURDAY 13 MARCH 2021

9.00-10.00 | Walk-in and registration
10.00-12.00 | Session 1: what do the kata really teach you? Iain gives you the most important keys for “decoding” kata. You will learn how to discover the practical application of the moves yourself, along with a partner. With countless examples from Pinan kata, Gekisai and other common kata.
12.00-13.00 | Lunch break, catering available (not included)
13.00-14.45 | Session 2: Continuing with the most important keys to decoding kata.
14.45-15.15 | Short break
15.15-16.45 | Session 3: the Kata Decoding Challenge! With the baggage you have gained today, you will get to work decoding (pieces from) your kata. Iain likes to think along with you.
17.00 | End of day 1, gym closes

SUNDAY 14 MARCH 2021

9.00-10.00 | Walk-in and registration
10.00-12.00 | Session 1: how do you train complete, realistic and pragmatic karate, with kata as the beating heart? Iain introduces you to various training forms. You practice skills such as grappling, a few throws that we also find in the kata and some groundwork.
12.00-12.30 | Lunch break, catering available (not included) Note: 30 minutes!
12.30-14.00 | Session 2: “Impact therapy!” Time to hit some focus mitts. You will learn how to safely practice pragmatic partner exercises with impact. This is how you complete your karate. Bring your own focus mitts if you have them.
14.00 | End of seminar, gym closes

Location

Sportcentrum Drachten

Leerweg 3, Drachten, The Netherlands

Advice on overnight stays on request.

 

Pricing

Saturday and Sunday: € 60,-

Saturday only: € 45,-

Sunday only: € 30,-

Tickets

Tickets can be ordered by e-mail: info@kaihatsu.nl.
Your participation is confirmed after receipt of your payment.